14/03/2016 tarihli ve 2164353 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Aktarlar, Baharatçılar ve Benzeri Dükkanlar Hakkında 2016/8 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF