'"Farmasötik Ürün Sertifikası”, “Serbest Satış Sertifikası” ve “Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı” Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz ve ekleri.

Adı
Tarih
Doküman
Farmasötik Ürün Sertifikası”, “Serbest Satış Sertifikası” ve “Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı” Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz
21.10.2022
PDF
Ek 1 Farmasötik Ürün Sertifikası.docx
21.10.2022
Ek 2 Serbest Satış Sertifikası İngilizce.docx
21.10.2022
Ek 3 Serbest Satış Sertifikası Türkçe.docx
21.10.2022
Ek 4 Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı.docx
21.10.2022