14/03/2016 tarihli ve 2164348 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Hasta Destek Programları Hakkında 2016/4 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF