14/03/2016 tarihli ve 2164355 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Hemofili Takip Karnesi ve Kan Ürünleri Reçeteleri Hakkında Genelge 2016/9 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF