14/03/2016 tarihli ve 2164346 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlann İthalat/Üretim/Tüketim Bilgilerinin Gönderilmesi Hakkında 2016/2 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF