14/03/2016 tarihli ve 2164347 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Hakkında 2016/3 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF