22.04.2016 tarihli ve 37912 sayılı "Kozmetik Ürünler veya Hammaddeleri ile Yapılan Perkütan Absorpsiyon/Penetrasyon Testlerine İlişkin Kılavuz” yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF