14/03/2016 tarihli ve 2164337 sayılı Bakanlık Oluruna İstinaden, Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü İle Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge” yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
04.11.2022
PDF