Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsatlandırma Yönetmeliği 28.01.2023 tarih ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230128-7.htm


Tüm ilgili taraflara duyurulur.