Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 sayılı Genelge yayımlanmış olup ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
2019/1 sayılı Genelge
14.02.2019
PDF