Hasta sağlığını koruma ve sağlık çalışanının güvenliğini sağlama amacıyla tıbbi cihazların doğru ve güvenilir bir şekilde kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik”, 25.05.2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Tıbbi cihaz sektörünü önemli ölçüde düzenleyen bu yönetmelikte; tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonları ile ilgili işlemlerin yapılma biçimine, kalibrasyon kuruluşlarının çalışma esaslarına, personel niteliklerine, sahip olunan donanımların uygunluğuna ilişkin konulara yer verilmektedir.

 

Yönetmelik ile sektörde faaliyet gösteren kuruluşların yılda en az bir kez denetimlerine ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyon işlemlerinin eğitim almış nitelikli teknik personel tarafından yapılması da amaçlanmaktadır.

 
 Yönetmelik ile ilgili iletişim ve sorularınız için kmb@titck.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
Adı
Tarih
Doküman
Yönetmelik
14.12.2021
PDF