Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Kaydına İlişkin Kılavuz ve ekleri  aşağıda listelenmiştir.

Adı
Tarih
Doküman
Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Kaydına İlişkin Kılavuz
26.06.2019
PDF
EK-1
12.07.2019
PDF
EK-2
12.07.2019
PDF
EK-3
12.07.2019
PDF