13/11/2017 tarihli ve 2180172 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Yurt Dışı İlaç Kullanımı Hakkında Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.
Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF