İlgili kılavuz ekte sunulmuştur.

Adı
Tarih
Doküman
YURTDIŞINDAN YAPILACAK TÜRKİYE’DE RUHSATLI OLMAYAN BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN BAĞIŞLARINA İLİŞKİN KILAVUZ
28.09.2022
PDF