Adı
Tarih
Dosya
Beriate (İnsan Koagülasyon Faktör VIII) Sayın Doktor Mektubu
02/01/2020
PDF
Hormon replasman tedavisi (HRT) Sayın Doktor Mektubu
13/11/2019
PDF
Haemocomplettan (insan fibribojeni) Sayın Doktor Mektubu
07/11/2019
PDF
Humalog Kwikpen (insülin lispro) Sayın Doktor Mektubu
28/10/2019
PDF
Metotreksat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
25/09/2019
PDF
Retinoidler: Teratojenisite ve Nöropsikiyatrik Hastalık Riski Sayın Doktor Mektubu
29/08/2019
PDF
Lemtrada (Alemtuzumab) Sayın Doktor Mektubu
26/08/2019
PDF
Metimazol Sayın Doktor Mektubu
28/06/2019
PDF
Direkt Oral Antikoagülanlar (rivaroksaban, apiksaban, dabigatran eteksilat, edoksaban) Sayın Doktor Mektubu
26/06/2019
PDF
Genvoya-Stribild Sayın Doktor Mektubu
24/05/2019
PDF
Benlysta (belimumab) Sayın Doktor Mektubu
20/05/2019
PDF
Xeljanz (Tofasitinib) Sayın Doktor Mektubu
02/05/2019
PDF
Actemra (Tocilizumab) ile yeni ortaya çıkan önemli tanımlanmış risk: Hepatoksisite Sayın Doktor Mektubu
10/05/2019
PDF
Finasterid-Cinsel İşlev Bozukluğu ve Psikiyatrik Bozukluklar Sayın Doktor Mektubu
10/04/2019
PDF
SGLT-2 inh. - Fournier Gangreni Sayın Doktor Mektubu
01/04/2019
PDF
Hormonal Kontraseptifler Sayın Doktor Mektubu
11/03/2019
PDF
Hidroklorotiyazid Sayın Doktor Mektubu
07/12/2018
PDF
Florokinolonlar Sayın Doktor Mektubu
17/12/2018
PDF
Rivaroksaban Sayın Doktor Mektubu
21/11/2018
PDF
Euthyrox Sayın Doktor Mektubu
09/11/2018
PDF