Adı Onay Tarihi Dosya Yolu
Psödoefedrin içeren İlaçlar / Acil Güvenlilik Kısıtlaması / Görüş-Katkı
09/02/2024
PDF
Hidroklorotiyazid İçeren İlaçlar - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
13/11/2023
PDF
Amoksisilin İçeren İlaçlar/Acil Güvenlilik Kısıtlaması
13/10/2023
PDF
Tek başına ya da kombine olarak “Klorheksidin” içeren ağız boğaz gargaraları, pastiller ve spreyler
05/10/2023
PDF
Metotreksat İçeren Ürünlerin Romatolojik ve Dermatolojik Endikasyon ve Pozolojileri Hakkında
28/09/2023
PDF
Janus Kinaz (JAK) inhibitörü içeren ürünler hk.
31/07/2023
PDF
Statinler ile ilişkili myastenia gravis ve oküler miyasteni riski-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
21/06/2023
PDF
Statinler ile ilişkili myastenia gravis ve oküler miyasteni riski-Acil Güvenlilik Kısıtlaması-Görüş Katkı
08/06/2023
PDF
Propofol İlaç Kullanım Hatası Riski-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
08/06/2023
PDF
Trifarma S.p.A. Hakkında
04/11/2022
PDF
İrinotekan İçeren İlaçlar- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
02/08/2022
PDF
Sefuroksim İçeren Enjektabl Ürünler
19/04/2022
PDF
Asetilsalisilik Asit İçeren İlaçlar Hk.
18/10/2021
PDF
Pregabalin İçeren İlaçlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
08/11/2021
PDF
“Asiklovir” Etkin Maddesini İçeren Uygulama Şekli Topikal Olmayan Ürünler Hk.
12/10/2021
PDF
Literatür Bildirimleri Hakkında
07/10/2021
PDF
Oksimetazolin ve Ksilometazolin İçeren Preparatlar Hk.
08/09/2021
PDF
Tek başına “Askorbik asit (C Vitamini)” içeren parenteral preparatlar hk.
05/07/2021
PDF
Lamotrijin İçeren İlaçlar- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
30/06/2021
PDF
Tek Başına Sefiksim Etkin Maddesini İçeren Ürünler Hk.
21/06/2021
PDF
Hepatit B İmmünglobulin İçeren Ürünler Hk.
09/06/2021
PDF
İmmünoglobülin içeren intravenöz ürünler hk
29/04/2021
PDF
Levotiroksin İçeren Oral Preparatlar Hk.
18/03/2021
PDF
Sefdinir İçeren İlaçlar Hk.
26/02/2021
PDF
D vitamini içeren ilaçlar hk.
12/10/2020
PDF
Anti-TNF Ajanları kaynaklı Kaposi Sarkomu riski-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
08/10/2020
PDF
“Çinko” İçeren Ürünler Hk.
20/12/2019
PDF
Demir İçeren Ürünler Hk.
05/12/2019
PDF
Topikal Kortikosteroid İçeren Ürünler Hk.
12/11/2019
PDF
Fingolimod içeren ilaçlar - Acil güvenlilik kısıtlaması
01/12/2019
PDF
İnsan ve rekombinant koagülasyon faktörVIII - GÜNCELLEME - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
21/11/2019
PDF
Bendamustin İçeren Ürünler Hk
03/10/2019
PDF
Sistemik uygulanan VEGF inhibitörleri - Acil güvenlilik kısıtlaması
27/09/2019
PDF
Aripiprazol Etkin Maddeli Ürünler Hk.
10/09/2019
PDF
GLP-1 Analogları-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
19/08/2019
PDF
Hidroksietil nişasta içeren ilaçlar- Acil güvenlilik kısıtlaması
31/07/2019
PDF
Direkt etkili Oral Antikoagülanlar - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
31/07/2019
PDF
Oksimetazolin ve Ksilometazolin içeren preparatlar hk.-Görüş, Katkı
17/07/2019
PDF
Parasetamol İçeren Ürünler hk.
24/04/2019
PDF
Siprofloksasin ve ornidazol içeren ürünler hk. (İPTAL)
12/03/2019
PDF
Tadalafil İçeren Ürünler
12/03/2019
PDF
Sistemik ve İnhale Kullanılan Florokinolon Grubu İlaçlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
12/03/2019
PDF
Uzun etkili/kısa etkili beta agonistler ve inhale kortikosteroidler hk.
13/02/2019
PDF
“Nateglinid” etkin maddeli ilaçlar hk.
24/01/2019
PDF
Hidroklorotiyazid içeren ilaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
21/01/2019
PDF
Farmakovijilans hizmetleri sözleşmesi ile risk yönetim planı kapsamında yürütülen faaliyetlerin farklı tüzel kişilerce gerçekleştirilmesi – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
19/12/2018
PDF
Karboplatin etkin maddeli ürünler hk.
17/12/2018
PDF
Prednizolon, prednizolon ve eşdeğerleri kaynaklı Skleroderma Renal Kriz riski - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
05/12/2018
PDF
Süspansiyon formunda “Trimebutin” içeren ilaçlar hk.
2018-10-30
PDF
Tramadol içeren ilaçlar
2018-10-30
PDF
Oral ve topikal retinoitler için – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
2018-10-12
PDF
Levosetirizin- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
25.07.2018
PDF
İnsan ve rekombinant koagülasyon faktörVIII- Acil Güvenlilik Kısıtlaması (21.11.2019 tarihli acil güvenlilik kısıtlamasında güncellenmiştir)
28.06.2018
PDF
İbuprofen içeren ilaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
29.05.2018
PDF
Florokinolonlar - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
04.06.2018
PDF
Klopidogrel ve Repaglinid – Acil Güvenlilik Kısıtlaması Güncelleme
29.05.2018
PDF
Salbutamol/İpratropium içeren ilaçlar- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
29.05.2018
PDF
Metilprednizolon - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
25.05.2018
PDF
Klaritromisin - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
02.05.2018
PDF
Amoksisilin içeren ilaçlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
27.04.2018
PDF
Epoetinler - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
19.04.2018
PDF
Amlodipin besilat – Acil Güvenlilik Kısıtlaması güncelleme
04.04.2018
PDF
Azitromisin içeren ürünler hk.
19.02.2018
PDF
60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar-Kontrole Tabi Kapsamına Alınması
15.03.2018
PDF
Amlodipin içeren ilaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
07.03.2018
PDF
Aripiprazol içeren ürünler hk.
02.03.2018
PDF
Ursodeoksikolik asit içeren ürünler hk.
11.01.2018
PDF
TRİMEBUTİN İÇEREN ÜRÜNLER HK.
02.03.2018
PDF
Levetirasetam ile Metotreksat etkileşimi ve Akut böbrek hasarı - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
08.02.2018
PDF
Vücut Görüntülemelerinde Kullanılan Gadoterik Asit, Gadobutrol, Gadoteridol isimli makrosiklik, Gadoksetik Asit, Gadobenik Asit İsimli Lineer “Gadolinyum Ajanları” nı İçeren Ürünler Hakkında
08.02.2018
PDF
Pramipeksol içeren İlaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
29.01.2018
PDF
İzotretionin oral formülasyonları – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
17.01.2018
PDF
Domperidon Etkin Maddesini İçeren Ürünler Hakkında
05.01.2018
PDF
Alprazolam içeren ilaçlar
22.12.2017
PDF
Domperidon etkin maddesini içeren ürünler hakkında
01.12.2017
PDF
30mg ve 60mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlar-Kontrole Tabi Kapsamına Alınması
14.11.2017
PDF
Klopidogrel ve Repaglinid – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
16.11.2017
PDF
Amlodipin besilat – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
10.11.2017
PDF
Valproik asit- Acil güvenlilik kısıtlaması
17.11.2017
PDF
Leflunomid/Teriflunomid içeren ilaçlar
20.10.2017
PDF
Sisplatin İçeren İlaçlar
18.10.2017
PDF
TNF Alfa İnhibitörleri İçeren İlaçlar
09.10.2017
PDF
Gabapentin içeren ilaçlar
03.10.2017
PDF
Temozolomid içeren ilaçlar
29.09.2017
PDF
İntravenöz N-asetilsistein İçeren Ürünler Hakkında
21.06.2017
PDF
Levotroksin, Alüminyum, Magnezyum, Simetikon, Kalsiyum karbonat, Kayeksalat, Demir, Orlistat ve Sükralfat İçeren İlaçlar Hakkında
01.06.2017
PDF
Psödoefedrin tuzlarını içeren İlaçlar
09.05.2017
PDF
Parasetamol İçeren Ürünler
19.09.2013
PDF
Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Direkt Etkili Antiviral (DAAV) İlaçlar Hakkında
19.04.2017
PDF
300 mg Pregabalin İçeren Ürünler Hakkında
19.04.2017
PDF
Ruhsat Yenileme Kapsamında PYRDR Sunumları Hakkında
29.03.2017
PDF
‘’Farmasötik Ürün Sertifika’’ları ve ‘’GMP ve Serbest Satış Sertifika’’
28.03.2017
PDF
Proton Pompası İnhibitörleri
22.03.2017
PDF
Olanzapin İçeren İlaçlar
13.03.2017
PDF
Tüm Eritropoetik Preparatlarla İlgili Sendika Dernek Kararı
13.03.2017
PDF
Florokinolon Grubu İlaçlar
10.03.2017
PDF
DPP4 İnhibitörü İçeren İlaçlar
07.03.2017
PDF
İmatinib İçeren İlaçlar
07.03.2017
PDF
Atipik Antipsikotikler
13.02.2017
PDF
Hormon Replasman Tedavisi (HRT) İlaçları Hakkında
12.01.2017
PDF
Aripiprazol İçeren Oral ve Parenteral İlaçlar
12.01.2017
PDF
İnhale Kortikosteroid İçeren İlaçlar
07.10.2016
PDF
Doksisiklin İçeren İlaçlar
24.11.2016
PDF
İmmunoglobülin İçeren İntravenöz Preparatlar
23.11.2016
PDF
Florokinolon İçeren İlaçlar
11.11.2016
PDF
TNF Alfa İnhibitörleri İçeren İlaçlar
29.08.2016
PDF
BCR-ABL Tirozin Kinaz İnhibitörlerini İçeren İlaçlar
05.08.2016
PDF
Testosteron İçeren İlaçlar
30.06.2016
PDF
I.V. Bifosfonat İçeren İlaçlar ve Denosumab İçeren İlaçlar
12.05.2016
PDF
ADE İnhibitörleri ve ARB İçeren İlaçlar
12.05.2016
PDF
Valproik Asit ve Türevlerini İçeren İlaçlar Hakkında
03.05.2016
PDF
Rotavirüs Aşıları
20.02.2016
PDF
Bifosfonat İçeren İlaçlar
11.02.2016
PDF
İbuprofen, Deksibuprofen İçeren İlaçlar
01.02.2016
PDF
DPP4 İnhibitörü İçeren İlaçlar
25.01.2016
PDF
Tioktik asit (alfa lipoik asit) İçeren İlaçlar
25.01.2016
PDF
Proton Pompası İnhibitörleri
22.01.2016
PDF
İlaç Barkodları Hakkında
15.01.2016
PDF
Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme Raporlarının Risk Yönetimi Daire Başkanlığına Sunumları Hakkında
30.12.2015
PDF
Oral ya da Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
26.10.2015
PDF
ARB, ADE İnhibitörü ve Aliskiren İçeren İlaçlar
09.09.2015
PDF
İntravenöz Uygulanan Demir İçeren Preparatlar
09.09.2015
PDF
Rotavirüs aşıları
09.09.2015
PDF
Polimiksin İçeren Ürünler Hakkında
3.8.2015
PDF
Oral yada Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
14.07.2015
PDF
Nitrat İçeren İlaçlar
13.07.2015
PDF
Oral ya da Enjektabl Tiyokolşikosid İçeren İlaçlar
30.06.2015
PDF
Yemen'e İnsani Yardım
29.06.2015
PDF
Sülfametoksazol/Trimetoprim İçeren İlaçlar
14.04.2015
PDF
Aseklofenak İçeren İlaçlar
31.03.2015
PDF
Biotin İçeren Preparatlar
23.07.2013
PDF
Sodyum Bikarbonat İçeren Preparatlar
04.06.2012
PDF
Metoklopramid İçeren İlaçlar
04.02.2015
PDF
Bromokriptin İçeren İlaçlar
23.01.2015
PDF
DHEA İçeren Ürünler
24.12.2014
PDF
İnterferon Beta İçeren İlaçlar
27.10.2014
PDF
Arnavutluk İlaç ve Eczacılık Yasası
21.10.2014
PDF
İbuprofen ve deksibuprofen içeren ilaçlar
02.10.2014
PDF
Ek İzleme Listesi Hakkında
18.09.2014
PDF
NSAİİ (Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar)+Kodein Kombinasyonu İçeren Preparatlar
10.07.2014
PDF
İlaç Kutuları Üzerindeki Son Kullanma Tarihleri
26.05.2014
PDF
Diaserein İçeren İlaçlar
28.05.2014
PDF
Karvedilol İçeren İlaçlar
28.05.2014
PDF
Farmakovijilans Yetkilileri ve Vekilleri Hakkında
28.05.2014
PDF
"İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik" Gereğince KÜB/KT'lere İlave Edilmesi Gereken İfade Hakkında
21.05.2014
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren İlaçlar
12.05.2014
PDF
İlaç Tehlikelilik Analizi
22.04.2014
PDF
Ruhsat Ana Dosya Taraması
14.04.2014
PDF
Domperidon İçeren İlaçlar
21.04.2014
PDF
Filgrastim, Pegfilgrastim ve Lenograstim İçeren İlaçlar
18.03.2014
PDF
Trimetazidin İçeren Müstahzarlar
26.02.2014
PDF
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin İçeren İlaçlar
10.02.2014
PDF
Kısa Etkili ß2 Agonist (SABA) Etkili İlaçlar
08.02.2014
PDF
Tiyokolşikosid İçeren Oral ya da Enjektabl Kullanımı Olan İlaçlar
30.01.2014
PDF
Metilfenidat İçeren İlaçlar
22.01.2014
PDF
Risperidon, Paliperidon İçeren İlaçlar
20.01.2014
PDF
Klorheksidin İçeren İlaçlar
08.01.2014
PDF
Ondansetron İçeren Intravenöz Preparatlar
29.11.2013
PDF
Parasetamol İçeren Ürünler
19.09.2013
PDF
Ketokonazol İçeren Ürünler
06.08.2013
PDF
Diklofenak İçeren Ürünler
05.08.2013
PDF
Kodein İçeren Ürünler
05.08.2013
PDF
Metoklopramid İçeren Ürünler
05.08.2013
PDF
Soğuk algınlığı ve Öksürük Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
23.07.2013
PDF
B6 vitamini Gebelik Kategorisi
23.07.2013
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren Ürünler
08.07.2013
PDF
Siproteron Asetat (2 mg) ve Etinilestradiol (35 µg) İçeren İlaçlar
05.07.2013
PDF
Anjiyotensin Reseptör Blokerleri ve Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri
03.07.2013
PDF
İnhalasyon Tipi Preparatlar
25.06.2013
PDF
Fenolftalein İçeren Ürünler
18.04.2013
PDF
Azitromisin İçeren Ürünler
12.04.2013
PDF
Atorvastatin İçeren Müstahzarlar
27.03.2013
PDF
Farmakovijilans Verilerinin Takibi
11.03.2013
PDF
Benzidamin HCl İçeren Preparatlar Hakkında
04.12.2012
PDF
Kodein İçeren Ürünler
30.11.2012
PDF
Statin İçeren Ürünler
30.11.2012
PDF
Simvastatin İçeren Ürünler
30.11.2012
PDF
Donepezil İçeren Ürünler
30.11.2012
PDF
Proton Pompası İnhibitörleri
07.11.2012
PDF
Drosperinon İçeren Ürünler
07.11.2012
PDF
Domperidon İçeren Ürünler
01.11.2012
PDF
Zolpidem tartarat içeren ürünler
15.10.2012
PDF
Ondansetron içeren IV ürünler
15.10.2012
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren Ürünler
22.08.2012
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren Ürünler
22.08.2012
PDF
Kalsitonin İçeren Nazal Spreyler
22.08.2012
PDF
Ketotifen İçeren Müstahzarlar
14.08.2012
PDF
EGFR İnhibitörü İçeren Ürünler
10.08.2012
PDF
Kalsitonin İçeren Müstahzarlar
10.08.2012
PDF
Ginkgo Biloba İçeren Ürünler
06.08.2012
PDF
Sefepim İçeren Ürünler
26.07.2012
PDF
Metoklopramid İçeren Ürünler
24.07.2012
PDF
Sefuroksim İçeren Enjektabl Müstahzarlar
23.07.2012
PDF
Itrakonazol İçeren Ürünler
10.07.2012
PDF
Felodipin İçeren Ürünler
10.07.2012
PDF
Oral Bifosfonatlar
27.06.2012
PDF
Ruhsat yenileme kapsamında PGGR-Ulusal raporların sunumları
04.06.2012
PDF
Desloratadin ve Setirizin Etkin Maddeli Müstahzarlar
01.06.2012
PDF
Fosfodiesteraz (PDE) 5 İnhibitörleri
25.05.2012
PDF
Glukozamin Türevleri ve Kondroitin Türevleri İçeren Ürünler
08.05.2012
PDF
İndakaterol
20.03.2012
PDF
Salmeterol
20.03.2012
PDF
Formoterol
20.03.2012
PDF
Benzidamin HCl ve Klorheksidin glukonat içeren gargara ve spreyler
20.03.2012
PDF
Terbutalin
15.03.2012
PDF
Salbutamol
15.03.2012
PDF
Kısa Etkili Beta Agonistler
15.03.2012
PDF
Meprobamat içeren müstahzarlar
02.03.2012
PDF
Sitalopram İçeren Ürünler
23.02.2012
PDF
Essitalopram İçeren ürünler
23.02.2012
PDF
Eritropoietik preparatlar
22.02.2012
PDF
Statin Grubu İlaçlar
07.02.2012
PDF
Prospektüslerden KÜB/KT ye geçişler
13.01.2012
PDF
Oral Bifosfonatlar
12.01.2012
PDF
Tiyokolşikozit içeren müstahzarlar (Topikal)
23.12.2011
PDF
Kombine Oral Kontraseptifler
21.11.2011
PDF
Pseudoefedrin içeren müstahzarlar
18.11.2011
PDF
Eritropoietik Preparatlar
16.11.2011
PDF
Parasetamol içeren preparatlar (likit)
04.10.2011
PDF
Nimesulid (sistemik)
26.09.2011
PDF
Proton Pompası İnhibitörleri
21.09.2011
PDF
Flukonazol içeren ürünler
21.09.2011
PDF
Literatür Bildirimleri
20.09.2011
PDF
Linezolid İçeren Ürünler
23.08.2011
PDF
Sefuroksim (enjektabl)
16.08.2011
PDF
Pioglitazon İçeren Preparatlar
12.08.2011
PDF
Finasterid, Dutasterid İçeren Ürünler
05.08.2011
PDF
Kadın doğum alanında ihtiyaç duyulan ilaçlar
28.06.2011
PDF
Florokinolon Grubu Preparatlar
22.06.2011
PDF
Girne Merkez Eczanesi nin İşbirliği Talebi
14.06.2011
PDF
Pioglitazon içeren preparatlar
14.06.2011
PDF
Oral esansiyel aminoasit preparatları ve onların keto anologları
13.06.2011
PDF
Eritropoietik Preparatlar İçin 18.05.2011 tarihli Yazı İle İlgili Düzeltme
02.06.2011
PDF
Türk Dermatoloji Pratiğinde İhtiyaç Duyulan İlaçlar
30.05.2011
PDF
Eritropoietik Preparatlar
18.05.2011
PDF
Antipsikotik İlaçlar
05.04.2011
PDF
Risendronat
05.04.2011
PDF
Bifosfonat Grubu Ürünler
22.03.2011
PDF
Rosuvastatin
14.03.2011
PDF
Atorvastatin
14.03.2011
PDF
Simvastatin
14.03.2011
PDF
Pravastatin
14.03.2011
PDF
Fluvastatin
14.03.2011
PDF
Statinler
14.03.2011
PDF
Leflunomid İçeren Preparatlar
03.03.2011
PDF
Karboplatin
23.02.2011
PDF
Stabilite protokolüyle başvuru
10.12.2010
PDF
KÜB/KT değerlendirmeleri
11.11.2010
PDF
Statinler
08.11.2010
PDF
Modafinil
22.10.2010
PDF
Rosiglitazon
14.10.2010
PDF
Pioglitazon
14.10.2010
PDF
Tiazolidindionlar
14.10.2010
PDF
Oral Bifosfonat Grubu İlaçlar
30.09.2010
PDF
Sefuroksim (parenteral)
29.09.2010
PDF
Bufeksamak
24.09.2010
PDF
Statinler
16.09.2010
PDF
Nitratlar
26.07.2010
PDF
Esansiyel aminoasit preparatları ve onların keto analogları
23.07.2010
PDF
Orijinal ürünler için KÜB/KT başvuruları
22.07.2010
PDF
Statinler
19.07.2010
PDF
Amlodipin
19.07.2010
PDF
Pioglitazon
07.07.2010
PDF
Rosiglitazon
07.07.2010
PDF
Tiazolidindionlar
07.07.2010
PDF
Rosuvastatin İçeren Preparatlar
29.06.2010
PDF
Statinler
21.06.2010
PDF
GMP denetimi kapsamı
07.06.2010
PDF
Otilonyum bromür içeren ürünlerin invivo BE muafiyeti
01.06.2010
PDF
KÜB/KT değerlendirmeleri, prospektüsten KÜB/KT ye geçiş
20.05.2010
PDF
Yavaş Salınımlı Oral Morfin Ürünleri
21.04.2010
PDF
Salmeterol, Formeterol İçeren Preparatlar
19.04.2010
PDF
Salmeterol ve Formeterol İçeren İlaçlar (Uzun Etkili Beta Agonistler)
19.04.2010
PDF
Serivastatin
19.04.2010
PDF
Simvastatin
19.04.2010
PDF
Rosuvastatin
19.04.2010
PDF
Pravastatin
19.04.2010
PDF
Fluvastatin
19.04.2010
PDF
Atorvastatin
19.04.2010
PDF
Tiyokolşikozit (parenteral)
19.04.2010
PDF
Statinler
19.04.2010
PDF
Mometazon furoat
05.04.2010
PDF
TNF Alfa Blokeri İlaçlar
22.03.2010
PDF
Ksilometazolin
16.03.2010
PDF
Oksimetazolin
16.03.2010
PDF
Antipsikotik İlaçlar
22.02.2010
PDF
Tiazolidindionlar
16.02.2010
PDF
Sülfonilüre Grubu İlaçlar
09.02.2010
PDF
Sibutramin içeren preparatlar
27.01.2010
PDF
Pregabalin içeren ürünlerin invivo BE muafiyeti
26.01.2010
PDF
Zafirlukast İçeren Preparatlar
05.01.2010
PDF
Montelukast İçeren Preparatlar
05.01.2010
PDF
Rosiglitazon
30.12.2009
PDF
Pioglitazon
30.12.2009
PDF
Tiazolidindionlar
30.12.2009
PDF
Antipsikotik İlaçlar
28.12.2009
PDF
Sakarin sodyum ve siklamat sodyum içeren preparatlar
21.12.2009
PDF
Risedronat
14.12.2009
PDF
Parasetamol
07.12.2009
PDF
Venlafaksin
07.12.2009
PDF
Benzidamin HCl içeren ağız-boğaz gargaraları
20.11.2009
PDF
Pioglitazon
28.10.2009
PDF
Rosiglitazon
28.10.2009
PDF
tiazolidindionlar
28.10.2009
PDF
Levosetirizine dihidroklorür
15.10.2009
PDF
Minoksidil içeren prepratlar
15.10.2009
PDF
Doksazosin, Terazosin, Prazosin İçeren Preparatlar
30.09.2009
PDF
BY/BE Protokolleri Hakkında
31.08.2009
PDF
tiazolidindionlar
25.08.2009
PDF
Pioglitazon
25.08.2009
PDF
Rosiglitazon
25.08.2009
PDF
TNF Blokerleri
25.08.2009
PDF
Seftriakson İçeren Preparatlar
20.08.2009
PDF
Bağırsak florasını düzenleyici liyofilize bakteri içeren preparatlar
14.08.2009
PDF
Benzidamin HCl i.eren ağız-boğaz gargaraları
05.08.2009
PDF
Immünolojik Ürünlerin Analiz Muafiyetleri Hakkında
03.08.2009
PDF
Mitoksantron İçeren Preparatlar
10.07.2009
PDF
Klopidogrel İçeren Preparatlar
10.07.2009
PDF
Paklitaksel
30.06.2009
PDF
Ruhsat geçerlilik süre uzatımı ve mevcut başvuruların iadesi
25.06.2009
PDF
Budesonide
19.06.2009
PDF
Antiepileptik İlaçlar
12.06.2009
PDF
Know How anlaşması ile farklı firmaların aynı biyoeşdeğerlik çalışmasını sunması
12.06.2009
PDF
Co-marketing
12.06.2009
PDF
Metformin içeren preparatlar
08.06.2009
PDF
Salmon kalsitonin içeren nazal preparatlar
15.05.2009
PDF
Permetrin içeren preparatlar
15.05.2009
PDF
Salmeterol
06.05.2009
PDF
Formoterol
06.05.2009
PDF
Oral bifosfonat preparatları
20.04.2009
PDF
Olanzapin (oral formları)
20.04.2009
PDF
Lidokain, Prilokain İçeren Topikal Preparatlar
10.03.2009
PDF
Rosuvastatin
05.03.2009
PDF
Pregabalin
24.02.2009
PDF
Anti-D preparatları
24.02.2009
PDF
Non-steroidal Antiinflamatuvar İlaçlar
17.02.2009
PDF
Oksolamin fosfat
16.02.2009
PDF
Valsartan
16.02.2009
PDF
Venlafaksin İçeren Preparatlar
04.02.2009
PDF
Venlafaksin İçeren Preparatlar
04.02.2009
PDF
Eritropoietin preparatları
04.02.2009
PDF
Kolşisin İçeren Preparatlar
23.01.2009
PDF
Aspartam
08.01.2009
PDF
Pioglitazon
08.01.2009
PDF
Rosiglitazon
08.01.2009
PDF
Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri ve Çocuk Acil Servislerinde İhtiyaç Duyulan İlaçlar
29.12.2008
PDF
Yetim ilaçlar
02.12.2008
PDF
Norfloksasin
03.11.2008
PDF
Ruhsat iptalleri
10.10.2008
PDF
Montelukast İçeren Preparatlar
19.09.2008
PDF
Anjiyotensin Reseptör Antagonisti İlaçlar
26.08.2008
PDF
Fenilefrin, Efedrin, Psödoefedrin, Oksimetazolin, Ksilometazolin içeren preparatlar
30.07.2008
PDF
Heparin içeren preparatlar
22.07.2008
PDF
Dopamin Agonistleri (bromokriptin,dihidroergokriptin, lisurid)
21.07.2008
PDF
Fenilefrin, Efedrin, Psödoefedrin, Oksimetazolin, Ksilometazolin içeren preparatlar
07.07.2008
PDF
Ksilometazolin
07.07.2008
PDF
Oksimetazolin
07.07.2008
PDF
Psödoefedrin
07.07.2008
PDF
Efedrin
07.07.2008
PDF
Fenilefrin
07.07.2008
PDF
BE kabul sınırlarının genişletilmesi ve sapan değerler
10.06.2008
PDF
Ketokonazol içeren preparatlar
04.06.2008
PDF
Ketokonazol
04.06.2008
PDF
Statinler İle İlgili Karar
15.05.2008
PDF
Bikalutamid
09.05.2008
PDF
Ginkgo yaprak ekstresi içeren ürünler
08.05.2008
PDF
Rosiglitazon İçeren Preparatlar
25.04.2008
PDF
Triptanlar (Selektif 5-HT1 reseptör agonistleri)
14.04.2008
PDF
Selektif 5-HT1 reseptör agonistleri (triptanlar)
14.04.2008
PDF
Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları
10.04.2008
PDF
İbuprofen süspansiyon BE muafiyeti
09.04.2008
PDF
Gabapentin
27.03.2008
PDF
Miyeloid büyüme faktörleri
13.03.2008
PDF
Etodolak
21.02.2008
PDF
Siklosporin içeren preparatlar
01.02.2008
PDF
Alendronat+vitamin D 3
30.01.2008
PDF
Dekspentanol, Dekspentanol+Klorheksidin, Hamamelis virginia, Asiaticoside ve Triticum vulgaris
30.01.2008
PDF
Rosiglitazon İçeren Preparatlar
09.01.2008
PDF
Nimesulid İçeren Preparatlar
10.12.2007
PDF
Seftriakson İçeren Preparatlar
22.11.2007
PDF
Dekspentanol ve Dekspentanol+Klorheksidin
20.11.2007
PDF
Ketorolak
08.11.2007
PDF
Deksketoprofen
22.10.2007
PDF
Teofilin için BE çalışmasının sunulması
15.10.2007
PDF
Memantin BE muafiyeti
11.10.2007
PDF
Deksketoprofen
01.10.2007
PDF
Pioglitazon İçeren Preparatlar
26.09.2007
PDF
Rosiglitazon İçeren Preparatlar
26.09.2007
PDF
Rosiglitazon ve Pioglitazon İçeren Preparatlar
21.09.2007
PDF
Vinkristin
14.09.2007
PDF
Risperidon
14.09.2007
PDF
Deksametazon BE muafiyeti
23.08.2007
PDF
Piroksikam
23.08.2007
PDF
Gadolinyum İçeren Preparatlar
22.08.2007
PDF
Ketiapin içeren ürünler
10.08.2007
PDF
Etofenamat
08.08.2007
PDF
MDS Pharma Services
31.07.2007
PDF
QT Uzaması Yapan İlaçlar
27.07.2007
PDF
Opipramol HCl
19.07.2007
PDF
Ranitidin HCl
29.06.2007
PDF
CaCO3
28.06.2007
PDF
Ruhsat geçerlilik süresi ve PGGR sunumu
28.06.2007
PDF
Eritropoietik Preparatlar
27.06.2007
PDF
Antidepresanlar
14.06.2007
PDF
Klaritromisin
01.06.2007
PDF
Rosiglitazon İçeren Preparatlar
30.05.2007
PDF
Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI) Grubu İlaçlar
18.04.2007
PDF
SSRI, SNRI, 5-Hidroksitriptamin Reseptör Agonisti İlaçlar
18.04.2007
PDF
Metamizol
26.03.2007
PDF
Tramodol HCl
15.03.2007
PDF
Etofenamat
06.03.2007
PDF
ACE inhibitörleri
02.03.2007
PDF
Finasterid
22.02.2007
PDF
ACE inhibitörleri
15.02.2007
PDF
Loratidin
10.01.2007
PDF
Azitromisin
28.12.2006
PDF
Ketoprofen içeren preparatlar
14.12.2006
PDF
Levofloksasin BE muafiyeti
14.12.2006
PDF
Tirotrisin, basitrasin, fusafundin ve gramisidin
14.12.2006
PDF
Gramisidin, basitrasin, fusafundin ve tirotrisin
14.12.2006
PDF
Fusafundin, basitrasin, gramisidin ve tirotrisin
14.12.2006
PDF
Basitrasin, fusafundin, gramisidin ve tirotrisin
14.12.2006
PDF
İstatistiksel Sapan Değerler Hakkında
17.11.2006
PDF
Aynı etkin maddeyi içeren mikropelletlerin farklı kaynaklardan temini
17.11.2006
PDF
Opipramol
16.11.2006
PDF
Asetilsistein
06.11.2006
PDF
Atorvastatin
27.10.2006
PDF
Ciprofloksasin
16.10.2006
PDF
Etofenamat
10.10.2006
PDF
Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil İçeren Preparatlar
17.07.2006
PDF
Terbinafin
21.06.2006
PDF
Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri
24.05.2006
PDF
Glimeprid içeren ürünler
12.05.2006
PDF
Dosetaksel içeren ürünler
12.05.2006
PDF
Paklitaksel içeren ürünler
05.04.2006
PDF
Opipramol
05.04.2006
PDF
Salmeterol ve Formeterol İçeren Preparatlar
04.04.2006
PDF
Meloksikam
03.04.2006
PDF
Tiyokolşikozit
27.03.2006
PDF
Psödoefedrin
08.03.2006
PDF
Hormon içeren HRT amaçlı kullanılan preparatlar
27.01.2006
PDF
BY-BE Dosyalarında Karşılaşılan Genel Eksiklikler
18.01.2006
PDF
Flukanazol
19.12.2005
PDF
Tiyokolşikozit
13.12.2005
PDF
Parasetamol
15.11.2005
PDF
Kodein, Dihidrokodein İçeren Prepratlar
09.11.2005
PDF
Prednisolon ve metil prednisolon BE muafiyeti
06.10.2005
PDF
Metamizol sodyum içeren ürünler
03.10.2005
PDF
Kombine topikal preparatlar
02.09.2005
PDF
Etodolak
05.08.2005
PDF
Flurbiprofen
01.08.2005
PDF
Yara tozu
08.07.2005
PDF
Terbinafin
01.07.2005
PDF
Ağız/Boğaz gargaraları ve pastilleri
26.05.2005
PDF
Flukanazol
16.05.2005
PDF
Psödoefedrin
16.05.2005
PDF
Paklitaksel içeren ürünler
04.05.2005
PDF
Lisans altında yapılan üretim
04.05.2005
PDF
Kloramfenikol BE muafiyeti
04.05.2005
PDF
Fenprobamat BE muafiyeti
04.05.2005
PDF
Diazepam BE muafiyeti
04.05.2005
PDF
Alendronat içeren ürünler
04.05.2005
PDF
Naproksen ve Naproksen sodyum
28.04.2005
PDF
Nitrat
14.03.2005
PDF
Asetilsistein
12.01.2005
PDF
Telitromisin
27.08.2003
PDF