Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Sefiksim İçeren İlaçlar ile ilgili GÖRÜŞ-KATKI hk.
30/04/2019
PDF
Parasetamol İçeren Ürünler hk.
24/04/2019
PDF
Asetil salisilik asit içeren tekli veya kombine ilaçlar hk.
04/04/2019
PDF
D vitamini içeren ilaçlar hk (oral ifadesinin çıkarılması).
27/03/2019
PDF
D vitamini içeren ilaçlar hk.
18/03/2019
PDF
Siprofloksasin ve ornidazol içeren ürünler hk. (İPTAL)
12/03/2019
PDF
Tadalafil İçeren Ürünler
12/03/2019
PDF
Sistemik ve İnhale Kullanılan Florokinolon Grubu İlaçlar-Acil Güvenlilik Kısıtlaması
12/03/2019
PDF
Uzun etkili/kısa etkili beta agonistler ve inhale kortikosteroidler hk.
13/02/2019
PDF
“Nateglinid” etkin maddeli ilaçlar hk.
24/01/2019
PDF
Hidroklorotiyazid içeren ilaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
21/01/2019
PDF
“Çinko” İçeren Ürünler ile ilgili GÖRÜŞ-KATKI hk.
18/01/2019
PDF
Bendamustin etkin maddeli ürünler hk.
10/12/2018
PDF
Dermatoloji endikasyonunda kullanılan metotreksat içeren ilaçlar ile ilgili GÖRÜŞ-KATKI hk.
20/12/2018
PDF
Farmakovijilans hizmetleri sözleşmesi ile risk yönetim planı kapsamında yürütülen faaliyetlerin farklı tüzel kişilerce gerçekleştirilmesi – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
19/12/2018
PDF
Metotreksat içeren ilaçlar hk.
17/12/2018
PDF
Karboplatin etkin maddeli ürünler hk.
17/12/2018
PDF
Prednizolon, prednizolon ve eşdeğerleri kaynaklı Skleroderma Renal Kriz riski - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
05/12/2018
PDF
Sefiksim içeren ilaçlar
06/12/2018
PDF
Demir içeren parenteral preparatlar ile ilgili GÖRÜŞ-KATKI hk.
27/11/2018
PDF