Adı Dosya
2024 YILI FİYAT TARİFESİ - 20.03.2024
2024 YILI FİYAT TARİFESİ-12.03.2024
2024 YILI KURUM HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLEME (05.02.2024)
2024 YILI KURUM HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ
2023 YILI FİYAT TARİFESİ 13.102023
2023 YILI FİYAT TARIFESI
2023 FİYAT TARİFESİ (GÜNCELLEME)
2023 FİYAT TARİFESİ
2022 FİYAT TARİFESİ GÜNCELLEME (29.07.2022)
XLS
2022 FİYAT TARİFESİ GÜNCELLEME (26.04.2022)
XLS
2022 FİYAT TARİFESİ
XLS
2021 FİYAT TARİFESİ
XLS
08.12.2020 Tarihli 2020 Fiyat Tarifesi Güncellemesi
XLS
2020 FİYAT TARİFESİ GÜNCEL (15.06.2020)
XLS
2020 FİYAT TARİFESİ
XLS
2019 Fiyat Tarifesi (29.11.2019 tarihli güncelleme)
XLS
2019 Fiyat Tarifesi Yeni (11.01.2019 tarihli güncellenen)
XLS
2019 FİYAT TARİFESİ (ESKİ)
XLS
2018 Fiyat Tarifesi Yeni
XLS
2018 Fiyat Tarifesi Eski
XLS
Fiyat Tarifesi-2017
XLS
Fiyat Tarifesi-2016
XLS
Fiyat Tarifesi-2015
XLS