Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
TNF Blokerleri
25.08.2009
PDF
Seftriakson İçeren Preparatlar
20.08.2009
PDF
Bağırsak florasını düzenleyici liyofilize bakteri içeren preparatlar
14.08.2009
PDF
Benzidamin HCl i.eren ağız-boğaz gargaraları
05.08.2009
PDF
Immünolojik Ürünlerin Analiz Muafiyetleri Hakkında
03.08.2009
PDF
Mitoksantron İçeren Preparatlar
10.07.2009
PDF
Klopidogrel İçeren Preparatlar
10.07.2009
PDF
Paklitaksel
30.06.2009
PDF
Ruhsat geçerlilik süre uzatımı ve mevcut başvuruların iadesi
25.06.2009
PDF
Budesonide
19.06.2009
PDF
Antiepileptik İlaçlar
12.06.2009
PDF
Know How anlaşması ile farklı firmaların aynı biyoeşdeğerlik çalışmasını sunması
12.06.2009
PDF
Co-marketing
12.06.2009
PDF
Metformin içeren preparatlar
08.06.2009
PDF
Salmon kalsitonin içeren nazal preparatlar
15.05.2009
PDF
Permetrin içeren preparatlar
15.05.2009
PDF
Salmeterol
06.05.2009
PDF
Formoterol
06.05.2009
PDF
Oral bifosfonat preparatları
20.04.2009
PDF
Olanzapin (oral formları)
20.04.2009
PDF