Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Uzun etkili/kısa etkili beta agonistler ve inhale kortikosteroidler hk.
13/02/2019
PDF
“Nateglinid” etkin maddeli ilaçlar hk.
24/01/2019
PDF
Hidroklorotiyazid içeren ilaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
21/01/2019
PDF
“Çinko” İçeren Ürünler ile ilgili GÖRÜŞ-KATKI hk.
18/01/2019
PDF
Dermatoloji endikasyonunda kullanılan metotreksat içeren ilaçlar ile ilgili GÖRÜŞ-KATKI hk.
20/12/2018
PDF
Farmakovijilans hizmetleri sözleşmesi ile risk yönetim planı kapsamında yürütülen faaliyetlerin farklı tüzel kişilerce gerçekleştirilmesi – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
19/12/2018
PDF
Metotreksat içeren ilaçlar hk.
17/12/2018
PDF
Karboplatin etkin maddeli ürünler hk.
17/12/2018
PDF
Prednizolon, prednizolon ve eşdeğerleri kaynaklı Skleroderma Renal Kriz riski - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
05/12/2018
PDF
Sefiksim içeren ilaçlar
06/12/2018
PDF
Sefdinir içeren ilaçlar
08/11/2018
PDF
Süspansiyon formunda “Trimebutin” içeren ilaçlar hk.
2018-10-30
PDF
Tramadol içeren ilaçlar
2018-10-30
PDF
Betametazon Dipropiyonat İçeren Ürünler
2018-10-30
PDF
Oral ve topikal retinoitler için – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
2018-10-12
PDF
Levosetirizin- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
25.07.2018
PDF
İnsan ve rekombinant koagülasyon faktörVIII- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
28.06.2018
PDF
İbuprofen içeren ilaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
29.05.2018
PDF
Florokinolonlar - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
04.06.2018
PDF
Klopidogrel ve Repaglinid – Acil Güvenlilik Kısıtlaması Güncelleme
29.05.2018
PDF