Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Metotreksat içeren ilaçlar hk.
17/12/2018
PDF
Karboplatin etkin maddeli ürünler hk.
17/12/2018
PDF
Prednizolon, prednizolon ve eşdeğerleri kaynaklı Skleroderma Renal Kriz riski - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
05/12/2018
PDF
Sefiksim içeren ilaçlar
06/12/2018
PDF
Sefdinir içeren ilaçlar
08/11/2018
PDF
Süspansiyon formunda “Trimebutin” içeren ilaçlar hk.
2018-10-30
PDF
Tramadol içeren ilaçlar
2018-10-30
PDF
Aripiprazol etkin maddeli ürünler hk.
2018-10-30
PDF
Betametazon Dipropiyonat İçeren Ürünler
2018-10-30
PDF
Oral ve topikal retinoitler için – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
2018-10-12
PDF
Levosetirizin- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
25.07.2018
PDF
İnsan ve rekombinant koagülasyon faktörVIII- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
28.06.2018
PDF
İbuprofen içeren ilaçlar – Acil Güvenlilik Kısıtlaması
29.05.2018
PDF
Florokinolonlar - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
04.06.2018
PDF
Klopidogrel ve Repaglinid – Acil Güvenlilik Kısıtlaması Güncelleme
29.05.2018
PDF
Salbutamol/İpratropium içeren ilaçlar- Acil Güvenlilik Kısıtlaması
29.05.2018
PDF
Metilprednizolon - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
25.05.2018
PDF
Sefiksim İçeren Ürünler
03.05.2018
PDF
İmmunoglobülin İçeren İntravenöz Preparatlar
03.05.2018
PDF
Klaritromisin - Acil Güvenlilik Kısıtlaması
02.05.2018
PDF