Adı
Onay Tarihi
Dosya Yolu
Metoklopramid İçeren İlaçlar
04.02.2015
PDF
Bromokriptin İçeren İlaçlar
23.01.2015
PDF
DHEA İçeren Ürünler
24.12.2014
PDF
İnterferon Beta İçeren İlaçlar
27.10.2014
PDF
Arnavutluk İlaç ve Eczacılık Yasası
21.10.2014
PDF
İbuprofen ve deksibuprofen içeren ilaçlar
02.10.2014
PDF
Ek İzleme Listesi Hakkında
18.09.2014
PDF
NSAİİ (Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar)+Kodein Kombinasyonu İçeren Preparatlar
10.07.2014
PDF
İlaç Kutuları Üzerindeki Son Kullanma Tarihleri
26.05.2014
PDF
Diaserein İçeren İlaçlar
28.05.2014
PDF
Karvedilol İçeren İlaçlar
28.05.2014
PDF
Farmakovijilans Yetkilileri ve Vekilleri Hakkında
28.05.2014
PDF
"İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik" Gereğince KÜB/KT'lere İlave Edilmesi Gereken İfade Hakkında
21.05.2014
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren İlaçlar
12.05.2014
PDF
İlaç Tehlikelilik Analizi
22.04.2014
PDF
Ruhsat Ana Dosya Taraması
14.04.2014
PDF
Domperidon İçeren İlaçlar
21.04.2014
PDF
Filgrastim, Pegfilgrastim ve Lenograstim İçeren İlaçlar
18.03.2014
PDF
Trimetazidin İçeren Müstahzarlar
26.02.2014
PDF
Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin İçeren İlaçlar
10.02.2014
PDF