11.11.2020 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2020 Eylül Ayına Ait Mali Tablolar ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
1.1-Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu
11.11.2020
PDF
1.2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
11.11.2020
PDF
1.3-Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
11.11.2020
PDF
1.4-Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
11.11.2020
PDF
1.5-Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
11.11.2020
PDF
1.6-Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu
11.11.2020
PDF
1.7-Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu
11.11.2020
PDF
1.8-Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu
11.11.2020
PDF
1.9-Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu
11.11.2020
PDF
1.10-Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
11.11.2020
PDF
Mizan(Ana Hesap Bazında)
11.11.2020
PDF
Mizan(Ayrıntılı)
11.11.2020
PDF