20.12.2020 - Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

2020/KK-10 Sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında Sınıf-I Diğer ve IVD Diğer Olarak Sınıflandırılan Tıbbi Cihazlara Ait Teknik Dosyaların Kuruma Sunulması ile ilgili 2020/KK-7 Sayılı Duyurunun Uygulanmasına İlişkin Duyuru ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
2020_KK-10 Sayılı Duyuru Metni
20.12.2020
PDF