20.03.2024 - Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

AB) 2023/607 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü hükümleri dahilinde belge süre uzatım başvurularında ekteki duyuruda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
23/03/2024 tarihi itibariyle, İlgili Duyuru kapsamında EBS üzerinden yapılacak başvurularda her bir başvuruda TEK BİR BELGE için geçiş süresi talebinde bulunulması gerekmekte olup başvuruda birden fazla belge olması durumunda, söz konusu başvuru değerlendirilmeye alınmayacak ve olumsuz sonuçlanacaktır. Konuya ilişkin ekteki duyuru hükümleri tüm taraflara önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
2024_KK-1 Sayılı Duyuru Metni
20.03.2024
PDF