16.05.2018 - İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GPVP) Denetim Birimi

Avrupa Komisyonu tarafından 5 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen 2017/745 sayılı tıbbi cihazlara ilişkin regülasyon ile 2017/746 sayılı in vitro tıbbi tanı cihazlarına ilişkin regülasyon 25 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Her iki regülasyon ile tıbbi cihazlar alanında faaliyet göstermek isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşları ve halihazırda faaliyet gösteren onaylanmış kuruluşlar ile bu onaylanmış kuruluşların atanması, gözetimi ve izlenmesinden sorumlu otoritelere yeni yükümlülükler getirilmiştir. Bu nedenle 12.3.2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ’in değiştirilmesi gerekliliği hasıl olmuştur.

Bu çerçevede hazırlanan yeni tebliğ taslağı, taslağa dayanak oluşturan regülasyonlar ile taslağın karşılaştırmalı tablosu ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form ekte sunulmuştur.

Taslağa ilişkin görüşlerinizi 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in Ek-2’sinde yer alan tablo formatına uygun bir şekilde, 18 Haziran 2018 tarihine kadar Kurumumuza yazı ile ve md.nb@titck.gov.tr adresinden iletebilirsiniz.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
Ek
-
Ek
-