08.12.2022 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Kurumumuzca yürütülen inceleme ve denetimi faaliyetleri kapsamında “Selam Medikal Taş. San. ve Diş Tic. Ltd.” tarafından piyasaya arz edilen Divine marka; tüm kulak ve burun cerrahi için steril cerrahi grometler, ventilasyon benzeri tüpler, orta kulak implantları ve rinolojik ürünlerinin ciddi risk taşıdığı mütalaa edilmiş olup bu kapsamda yürütülen incelemeler tamamlanıncaya kadar söz konusu ürünlerin tedbiren piyasaya arzı, piyasada bulundurulması, önerilmesi veya teşhir edilmesi durdurulmuştur. Bununla birlikte söz konusu  ürünlerin Kurumumuz Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’nde ürün hareketlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen ürünlerin mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında kullanımının durdurulması önem arz etmektedir.