23.01.2024 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Faaliyet izni almak isteyen veya tarafımızdan faaliyet izni almış olan klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathaneleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim yerlerinin tarafımıza yapacakları başvuruların şekli, içeriği ve süreci ile ilgili rehberlik etmek üzere hazırlanmış olan Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu; doküman tiplerinin değişmesi, gözden geçirilen süreçler ve işleyişte yapılan değişiklikler neticesinde güncellenmiş olup güncel başvuru kılavuzu ve ekleri yayımlanmaktadır.

Kuruma yapılacak başvuruların güncel kılavuz ve ekleri doğrultusunda gerçekleştirmeleri hususu tüm paydaşlarımıza önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Açılış Başvuru Formu
23.01.2024
PDF
Etkin Madde Tesisi Açılış Başvuru Formu
23.01.2024
PDF
Etkin Madde Üretim Formu
23.01.2024
PDF
Ek Faaliyet Başvuru Formu
23.01.2024
PDF
İzin Belgesi Güncelleme Formu
23.01.2024
PDF
Kontratlı Üretim Tesis Formu
23.01.2024
PDF
Mesul Müdürlük Belgesi Başvuru Formu
23.01.2024
PDF
Farmasötik Dozaj Form Listesi
23.01.2024
PDF
Üretim Yeri İzin Belgesi Taslağı (E-imzalı)
23.01.2024
PDF
Mesul Müdürlük Belgesi Taslağı
23.01.2024
PDF
İDD-KLVZ-09 R.03 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜN TESİSLERİ BAŞVURU KILAVUZU
23.01.2024
PDF