15.05.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

 

1.     12.05.2020 tarihli ve E.1268 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile biyosidal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında sıkıntıların yaşanmaması için; geçici ruhsatnameye ilişkin etkinlik, hızlandırılmış stabilite ve irritasyon testlerinin gönderilmesi için bir ay olarak belirtilen sürenin bir ay daha uzatılarak toplamda iki ay olmasına karar verilmiştir. Firmaların ruhsat tarihlerini göz önünde bulundurarak gerekli testleri zamanında Kuruma göndermesi gerekmektedir.

 

2.     Biyosidal ürün geçici ruhsatname son başvuru kabul tarihi 31.05.2020 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra geçici ruhsatname başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

3.     Biyosidal ürün geçici ruhsatname süreci devam eden başvuruların eksikliklerinin 15.07.2020 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen eksiklik ve ruhsatname ücret başvuruları değerlendirilmeyecek olup dosya kapatılacaktır.

 

4.     İki ay içinde ürünlere ait etkinlik, hızlandırılmış stabilite ve irritasyon testlerinin gönderilmemesi ve gönderilen testlerin mevzuata uygun olmaması halinde söz konusu ürünlere ait geçici ruhsatnameler iptal edilecektir.

 

5.     Geçici ruhsatname geçerlilik süresi dolduğunda söz konusu ruhsatlar iptal edilecek olup bu süre sonunda söz konusu ürünler piyasada bulundurulamayacaktır.

 

6.     Ürünlerin piyasada bulundurulmasının talep edilmesi halinde geçici ruhsatname süresi içinde Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 ve 14 üncü maddesi kapsamında ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Sürecin bu şekilde olması halinde ruhsatname ücreti tekrar talep edilmeyecek ve ruhsat numarası değişmeyecek; belge yenileme başvurusu ile ruhsatname güncellenecektir.

 

7.     Geçici ruhsat süre bitimi sonrasında yapılan başvurular geçici ruhsatın devamı niteliğinde değerlendirilmeyecek olup süreç yeniden başlayacaktır.