19.03.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 12.03.2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görev alanına dâhil edilen insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (ürün tipi-1 ve ürün tipi-19) ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin usûl ve esasları içeren 19.03.2020 tarihli E.70938 sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

 

Bu kapsamda yukarıda adı geçen biyosidal ürün gruplarına yönelik başvuruların, Genelge ekinde yer alan “Biyosidal Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar” doğrultusunda hazırlanması gerekmektedir.

 

İlgililere önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
BİYOSİDAL ÜRÜN TİPİ-1 VE ÜRÜN TİPİ-19’A YÖNELİK USÛL VE ESASLAR
19.03.2020
PDF
GENELGE_19.03.2020
19.03.2020
PDF