20.09.2022 - İlaç Denetim Daire Başkanlığı

Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının yürütüldüğü merkezler için asgari standartları belirlemek ve bu merkezlerin denetimleri için rehberlik sağlamak amacıyla düzenlenmiş olan Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmalarının Yürütüldüğü Merkezler Hakkında Kılavuz 20.09.2022 tarihli ve  E-24931227-020-9905  Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Adı
Tarih
Doküman
Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Merkezleri Hakkında Kılavuz (1).pdf
20.09.2022
PDF