18.03.2019 - AB ve Mevzuat Uyum Birimi

Ülkemizde faaliyet gösterip Brexit sürecinden etkilenecek tıbbi cihaz firmalarına ilişkin olarak hazırlanan  duyuru ekte sunulmaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
18.03.2019