27.04.2022 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül IX EK I – Eğitim Materyalleri" hazırlanmış olup 27.04.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir

Adı
Tarih
Doküman
İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül IX EK I – Eğitim Materyalleri
27.04.2022
PDF