29.04.2021 - Eczaneler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere; 22.01.2021-20.02.2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 22.02.2021 tarihinde EYS ile yerleştirmesi yapılan eczacıların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü doğrultusunda eczane açılışı için ilan tarihinden itibaren 90 (doksan) günlük süre içerisinde ilgili il/ilçe sağlık müdürlüklerine eksiksiz başvuru yapmaları gerekmekte idi. 

Yerleştirmesi yapılan eczacılardan bazılarının, eksiksiz başvuru için yapılması gereken işlemleri tam kapanma kararı sürecinde yerine getiremeyecekleri gerekçesiyle mevzuattan kaynaklı eksiksiz başvuru süresinin uzatılmasına dair Kurumumuza yapılan başvurular değerlendirilmiş olup;

Covid-19’un pandemisi ile mücadele kapsamında Ülkemiz genelinde uygulanmak üzere çeşitli tedbirlerin alınması, yerleştirmesi yapılan eczacılar tarafından yapılması gereken işlemlerin çeşitlilik arz etmesi ve bazı eczacıların farklı il ve ilçelere yerleştirilmiş olması gibi nedenler göz önünde bulundurulduğunda; Eczacı Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nun 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası; “Kendilerine eczane açmak için tanınan 90 (doksan) günlük eksiksiz başvuru yapılmasına dair süre Kurumca alınan karar/kararlar gereği uzatılan eczacı/eczacıların yerleştirmeden kaynaklanan hakları korunarak işgal ettikleri kontenjan/kontenjanlar Kurumun öngördüğü süreler boyunca dolu kabul edilir.” hükmü doğrultusunda,

-22.02.2021 tarihi itibarıyla yerleştirmesi yapılmış ancak alınan tam kapanma tedbirleri nedeniyle eksiksiz başvuru yapamayacak eczacıların; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesi doğrultusunda eksiksiz başvuru yapmaları gereken sürenin 08.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasına, 

-22.02.2021 tarihinde yerleştirmesi yapılan eczacıların işgal ettikleri kontenjanların bir sonraki EYS yerleştirmesinde dolu kabul edilmesine karar verilmiştir.


İlgililere önemle duyurulur.