21.10.2022 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Farmasötik Ürün Sertifikası, Serbest Satış Sertifikası ve Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz” güncellenmiş olup, yayın tarihinden itibaren yapılacak başvurular için Kılavuz hükümleri geçerlidir. Yürürlüğe giren Kılavuz ve ekleri aşağıda yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Farmasötik Ürün Sertifikası”, “Serbest Satış Sertifikası” ve “Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı” Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz
21.10.2022
PDF
Ek 1 Farmasötik Ürün Sertifikası
21.10.2022
Ek 2 Serbest Satış Sertifikası İngilizce
21.10.2022
Ek 3 Serbest Satış Sertifikası Türkçe
21.10.2022
Ek 4 Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı
21.10.2022