26.03.2020 - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Pandemi ile mücadele sürecinde hastalarımıza kullanılan ilaçlar için birim doz takibine geçilmiştir.

Adı
Tarih
Doküman
Resmi duyuru yazısı
26.03.2020
PDF
İlaç Listesi,
26.03.2020
PDF
Entegrasyon Dokümanı
26.03.2020
PDF