Ürün Takip Sistemi Geliştirme Birimi

İhracat yapan tüm paydaşlarımıza duyurulur: Link yenilenmiştir.

İlaç Takip Sistemi için İhracat Bildirimlerinde kullanılan RT alanı için ülke adı yerine ülke kodu kullanılması uygulamasına 01.01.2016 tarihinde geçilecektir.

Ülke Kodları için Gümrük bakanlığı tarafından http://risk.gtb.gov.tr/data/54e5e51ef293708a28fc9e65/%C3%9Clke%20Kodlar%C4%B1.xls

yayınlanan liste esas alınacaktır.

İhracat işlemi yapan tüm paydaşlarımızın yazılımlarını güncellemeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.