13.12.2018 - İlaç Denetim Daire Başkanlığı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE ECZA DEPOLARININ DİKKATİNE

81 İl Valiliğince yapılacak iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki duyurunun yapılması gerekliliği duyulmuştur.

Bilindiği üzere ecza depolarının açılış ve nakil başvurularında ilgili mevzuat gereği hazırlanan başvuru dokümanları ile nakil edilecek veya açılacak adresin bulunduğu ilin İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvuruda bulunulmalıdır.

İl Sağlık Müdürlüklerince taşınılması/açılması talep edilen adreste yerinde tespit yapılarak söz konusu başvuru dokümanları ve tespit tutanakları Kurumumuza iletilmektedir. Kurumumuza fiziki olarak ulaştırılacak tüm evrakların ayrıca ESY sisteminde eksiksiz olarak iletilmesi sağlanmalıdır. Başvuru dokümanlarından olan onaylı imar planı ile krokinin A4 boyutunu aşmaması gerekir.

Başvuru dosyası ve İl Sağlık Müdürlüğünün yerinde yapılan tespitlerinin Kurumumuzca değerlendirilmesi sonucunda denetim kararı verilerek ecza deposunun açılması veya nakli planlanan adreste yerinde denetim gerçekleştirilmektedir.

Tarafımızca yapılacak denetimler sonucu uygunluk verilmesi ve ecza deposu ruhsatnamesi ve mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi veya nakil işlemlerine ait izin belgelerine şerh düşülmesi işlemlerinin tamamlanarak belgelerin ilgili ecza depolarınca teslim alınmasına kadar, yeni nakil edilecek veya açılışı yapılacak adreste hiçbir şekilde ilaç veya mevzuat kapsamında ecza deposundan satışı yapılabilecek diğer ürünler bulundurulamaz.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri veya Kurumumuz denetmenleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde yukarıda bahsedilen izin ve belgelendirme süreci tamamlanmadan ürünlerin yeni adrese taşındığının ve/veya bu adreste ecza deposu olarak faaliyete geçildiğinin tespiti halinde 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanun gereği idari yaptırım uygulanmaktadır.

İlgililere önemle duyurulur.

İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı