02.12.2021 - Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde, İl Sağlık Müdürlüklerinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere İTS portal ekranları hazırlanmış olup Müdürlüklere Kurumumuzca uygun görülen modüllere erişim yetkisi verilecektir. 

 İTS’de yetkilendirilmek üzere İl Sağlık Müdürlüklerince uygun görülen personel, gizlilik sözleşmesi karşılığında İTS Portal kullanıcısı olarak sisteme tanımlanacaktır. Bu doğrultuda ilgili personel tarafından ekteki gizlilik sözleşmesinin eksiksiz olarak doldurulması ve Kurumumuza üst yazı ekinde 10.12.2021 tarihine kadar fiziki olarak ulaştırılması gerekmektedir. 

 Önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Gizlilik Sözleşmesi.pdf
02.12.2021
PDF