01.07.2020 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

 Bilindiği üzere, İlaç Ruhsatlandırma Dairesi ile iletişim EBYS üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu görüşmelerle ilgili güncelleme yapılmasına dair paydaşlarımızdan gelen talepler değerlendirilerek, söz konusu görüşmelerin aşağıdaki gibi yapılmasına karar verilmiştir.

1)    Ön Değerlendirme Birimi, Klinik Değerlendirme Birimi, Farmakolojik Değerlendirme Birimi, BY/BE Birimi, Ruhsatlı İlaçlar Birimi, Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimi ve Öncelik Değerlendirme Birimi ile bu birimlerin görev alanlarındaki konularla ilgili olarak, ilgili birim sorumluları ile her hafta belirlenen günlerde her biri 15 dakika süreyle belirli sayıda firmayla görüşmeler gerçekleştirilecektir.

2)    Görüşme için randevu almak isteyen firmaların aşağıdaki formu, her bir randevu konusu farklı bir satırda belirtilecek şekilde doldurarak ruhsatrandevu@titck.gov.tr adresine göndermelerinin ardından, talepleri İlaç Ruhsatlandırma Dairesi tarafından değerlendirilecektir. Belirlenen randevu tarihleri ve gerekli bilgiler e-posta yoluyla ilgili firmalara bildirilecektir.

3)    Bu görüşmelerde başvuru öncesi yönlendirme talepleri, firmalara yazılan eksiklik yazılarında   

anlaşılamayan hususlara ilişkin sorular cevaplandırılacak olup, ESY üzerinden başvuruların durumu takip edilebildiğinden, başvuru takibine ilişkin sorular için randevu verilmeyecektir. 

4)    COVID-19 pandemisi nedeniyle görüşmeler ikinci bir bildirime kadar çevrimiçi olarak yapılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecek randevular için başvurular 06.07.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

Adı
Tarih
Doküman
Randevu Talep Formu
01.07.2020