02.06.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

12.05.2016 tarihinde Kurumumuz resmi internet adresinde yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usûl ve Esaslarına İlişkin Kılavuz” güncellenerek yayımlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
İRD-KLVZ-01 ÖNCELİK DEĞERLENDİRME KILAVUZU.
06.06.2023
PDF
Ek-1 Önceliklendirme Başvuru Talep Formu
06.06.2023