10.10.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

11.12.2021 tarih ve 31686 sayı ile yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” ne uygun olarak ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünlerin ruhsat devir, zayi ruhsat düzenleme ve sertifikalı ruhsata geçiş işlemlerine ilişkin esasları ve ayrıntıları belirleyen “Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerde Yeniden Ruhsat Düzenlenmesini Gerektiren Hallere İlişkin Kılavuz” güncel gereklilikler doğrultusunda düzenlenerek yayımlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
RUHSATLI BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDE YENİDEN RUHSAT DÜZENLENMESİNİ GEREKTİREN HALLERE İLİŞKİN KILAVUZ
10.10.2023
PDF
Ek-1 Sertifikalı ruhsata geçiş bilgileri tablosu
10.10.2023
Ek-2 Zayi ruhsat bilgileri tablosu.
10.10.2023