27.12.2023 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

26.12.2023 tarih ve 32411 sayı ile “Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik için tıklayınız

Tüm ilgili taraflara duyurulur