28.02.2024 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

11/12/2021 tarih ve 31686 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” ve 18/12/2021 tarihli ve 31693 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan “Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik”e uygun olarak, ruhsatlandırılmış ürünlerle ilgili yapılması düşünülen yeni bir başvurunun çeşitleme başvurusu ya da varyasyon başvurusu olup olmadığına karar verilebilmesi amacıyla hazırlanan “Çeşitleme Başvuruları ile Varyasyon Başvurularının Sınıflandırmasına Dair Kılavuz” idari gereklilikler doğrultusunda güncellenerek yayımlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
Kılavuz
28.02.2024
PDF