29.02.2024 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

11/12/2021 tarih ve 31686 sayı ile yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” ne uygun olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılan beşeri tıbbi ürün ruhsat başvurularından Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda ön değerlendirmesi uygun bulunan başvurular için takvimlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Başvurularının Takvimlendirme Süreçlerine İlişkin Kılavuz” idari gereklilikler doğrultusunda güncellenerek yayımlanmıştır.


 

Adı
Tarih
Doküman
TAKVİMLENDİRME KILAVUZU
29.02.2024
PDF