12.06.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Calcium Folinate Koçak 200 mg/20 mL IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti” adlı ürünün 37752212  (SKT:10/2024) parti numaralısına yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.