27.03.2020 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.” nin ruhsatına sahip olduğu

“Unacefin 1 g IM Enjeksiyon İçin Toz İçeren Flakon” adlı ürünün 1904261 (SKT:03/2022) parti numaralısına

aynı sekonder ambalaj içinde yer alan 19052013 (SKT:04/2024) parti numaralı % 1’lik lidokain

hidroklorür çözeltisi içeren ampul içinde yabancı cisim görülmesi gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve

29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf A seviyesinde

(nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya

duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.