20.03.2024 - Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

MDD kapsamında üretilmiş olup (AB) 2023/607 sayılı Tüzük hükümleri dahilinde geçiş hükümlerinden faydalanmayan ve MDR kapsamında piyasaya arz edilmeyecek olan tıbbi cihazlar imalatçısı veya ithalatçısı tarafından 26.05.2024 tarihinden sonra piyasaya arz edilemeyecek olup konuya ilişkin Duyuru hükümleri tüm taraflara önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek-Duyuru
20.03.2024
PDF