Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı14.09.2015 tarihli  "Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuru Kılavuzu" yayımlanmış olup başvuruların ilgili kılavuz doğrultusunda yapılması gerekmektedir. İlgili tüm taraflara duyurulmaktadır.