05.02.2024 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

27.05.2023 tarih ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” kapsamında İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu, Klinik Araştırmalarda Güvenlilik Bildirimlerine İlişkin Kılavuz, Klinik Araştırmalarda Geliştirme Güvenlilik Güncelleme Raporuna İlişkin Kılavuz, Bağımsız Veri İzleme Komitelerine İlişkin Kılavuz, Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuru Kılavuzu, Danışma Kurulu Standart Çalışma Yöntemi Esasları güncellenmiş olup 01.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kılavuza https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinde yer alan “Mevzuat” bölümünden ulaşılabilir.

İlgililere önemle duyurulur.

 


Doküman

İyiKlinik Uygulamaları Kılavuzu 02.01.2024

PDF

KlinikAraştırmalarda Güvenlilik Bildirimlerine İlişkin Kılavuz 01.02.2024

PDF

KlinikAraştırmalarda Geliştirme Güvenlilik Güncelleme Raporuna İlişkin Kılavuz 01.02.2024

PDF

BağımsızVeri İzleme Komitelerine İlişkin Kılavuz01.02.2024

PDF

KlinikAraştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuru Kılavuzu 01.02.2024

PDF

DanışmaKurulu Standart Çalışma Yöntemi Esasları 01.02.2024

PDF