19.07.2021 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere, “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler” dokümanı 20.03.2020 tarihinde yürürlüğe konulmuş, 24.07.2020 tarihinde ise güncellenmiştir.


Ülkemizin içinde bulunduğu normalleşme süreci doğrultusunda tarafımıza yapılacak ilk başvurularda ve devam eden araştırmalara ilişkin başvurularda 17.07.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; ilgili Tedbirler dokümanının Kurumumuza yapılan başvurulardaki fiziksel evrak sunumuna ilişkin “Kuruma yapılan başvurular” başlıklı tedbiri kaldırılmış ve normal başvuru sürecinde olduğu üzere gerekli durumlarda fiziksel evrak sunulması sürecine geçilmiştir.


Bu bağlamda, 16.07.2021 tarihli ve E-24931227-020-5265 sayılı Makam Oluru ile “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler” dokümanı güncellenmiş olup duyuru ekinde yer almaktadır. 


Alınan tedbir gereği olarak 20.03.2020-17.07.2021 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından arşivlenen ve İzleme ve Değerlendirme Birimi’ne yapılan başvurularda sunulması gereken fiziksel evrakların Kuruma ne zaman ve nasıl sunulacağı Kurumumuz internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır. Bu evrakların arşivlenmesi konusunda gerekli düzen sağlanmalıdır.


İlgililere önemle duyurulur.

 


Adı
Tarih
Doküman
COVID_19 KA Tedbirler v3.0.pdf
19.07.2021
PDF