Kozmetik Ürünler Mevzuat BirimiKozmetik Ürünler alanında Kurumumuzca aşağıda yer alan Kılavuzlar yürürlüğe konulmuştur, önemle duyurulur.
 

Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasının İçermesi Gerekenlere İlişkin Kılavuz 

Kozmetik Ürünler Üzerinde Yapılan Hayvan Deneylerine Alternatif Test Metotlarına İlişkin Kılavuz

Kozmetik Ürünlerin İmalattan Sonra Kalitesinin Sürdürülmesine İlişkin Kılavuz

Doğal ve Organik Kozmetik Bileşen ve Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz

Üretici Tarafından Ciddi İstenmeyen Etkinin (CİE) Kuruma Bildirilmesine İlişkin Kılavuz

Nihai Kullanıcı ve Sağlık Mesleği Mensubu Tarafından Üreticiye Yapılacak Kozmetik Ürün İstenmeyen Etki/Ciddi İstenmeyen Etki Bildirimlerine İlişkin Kılavuz

Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etkilerinin/Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Kuruma Bildirimine İlişkin Kılavuz

Kozmetik Ürünlerin Stabilitesine ve Açıldıktan Sonra Kullanım Süresine İlişkin Kılavuz

 Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

 Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0